Yalan Kampanyasını Boşa Çıkartacağız

Birgün Gazetesi İlanı…

27 Nisan 2009 tarihinde dergimizin mizanpaj işlerini yürüten Mehmet Yeşiltepe, gözaltına alınmış ve tüm yazı ve bilgisayarlarına el konulmuştur.

Burjuva gazeteler ve kimi internet yayınları aracılığıyla çalışanımız Mehmet Yeşiltepe, Bostancı’da açığa çıkan örgütle ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Düzmece haberler Hürriyet, Zaman, Milliyet, HaberTürk, Yeni Şafak vb. gazeteler tarafından hiç sorgulanmaksızın yayınlanmaya devam etmektedir. Tüm tekzip ve uyarılarımıza rağmen süren bu haberler çalışanımız Mehmet Yeşiltepe’ye kurulan komplonun birer parçasıdır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu yalan haberler aracılığıyla kamuoyunda bozulan imajını düzeltmek peşindedir.

Dergimiz çalışanı Mehmet Yeşiltepe, tüm çalışmalarını dergi bürosunda yapmakta olup, evinde el konulan tüm yazılar ve yayınlar da dergimize aittir. Nerede durduğu ve nasıl yaşadığı çok net olan çalışanımızın yalan ve iftiraya dayalı haberlerle infaz edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Buna sessiz kalmayacağımızı, bu komploya gönüllü alet olan basın organlarına gerekli hukuksal yaptırımda bulunacağımızı bir kez daha yineliyoruz.

Devrimci demokrat kamuoyunun bu konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Herkesi Devrimci Hareket Dergisi ile dayanışmaya davet ediyoruz.

30 NİSAN 2009

DEVRİMCİ HAREKET