Tek tip, elbise değil; teslimiyet gömleğidir!

Tek tip basitçe/yalnızca bir elbise değildir. Faşizmin bilinen tüm araçlarıyla kuşatılıp teslim alınmak istenen topluma giydirilecek bir teslimiyet önlüğüdür. Tutsaklar üzerinden bunun ilanıdır. Meselenin cemaat örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek gerekçelenmesi, bir manipülasyondan ibarettir.

Faşizm, tekelci sermayenin şiddetidir. Tüm yöntem ve araçları sınıfsaldır. Başkanlık ve anayasa saldırısı nasıl topluma deli gömleği giydirmek anlamına geldiyse, bu da teslimiyet gömleğidir.

12 Eylül’de askeri hapishanelerde bile giyilmeyen, yırtılıp atılan bu araç bugün de boşa çıkarılacaktır. Yeter ki kimlerin kimlere karşı saldırısı olduğu ve diğer tüm saldırılardan bağımsız olmadığı görülebilsin, bu bilinçle hareket edilebilsin.