Niyet Sorgulayıcısı İnönü Alpat’a İkinci Yanıt

Bu telaş nedir?

Bunca yanlışa ve kafa karışıklığına sebep bu telaş nedir? Bu kadar alıntı yerine, enerjini ne demeye çalıştığımıza harcasaydın, inan daha yararlı ve anlamlı olurdu.

“Şımarıklık” tanımımızdan rahatsız olmuşsun. Evet, bir siyasal şımarıklık içindesin. Çünkü işi eleştiri sınırlarının ötesine taşımış, “Fatsa pişmanlığı” noktasına vardırmışsın. Bir bak bakalım o yardımına çağırdığın alıntıların hiçbirinden pişmanlık kokuları alınıyor mu?

Biz sana eleştiri yapma demiyoruz. Kanlı meydanda, eylem ve bedel yoldaşlığı halindeki devrimciler arasında ayrım yapma, niyet sorgulayıcılığına soyunma diyoruz. Eğer bu konuda ilk etapta, devrimci-demokrat kamuoyundan aldığın eleştirileri doğru anlamış olsaydın, ikinci kez benzer bir haksızlığı Fatsa’ya yapmazdın. Ancak hâlâ anlamamış olacaksın ki ısrarla alakasız iki farklı pratiği, iki farklı tarihsel kesiti kaba saba bir kıyaslamaya tabi tutuyor, “Fatsa’da az kayıp” lafları ediyorsun.

Biz, iki farklı devrim anlayışı, örgüt anlayışı ve çalışma tarzı söz konusu; bunlar arasında kıyas yapmak, benzerlikler kurmak yanlıştır; bu tür süreçler çatışma oranıyla, kayıp sayısıyla kıyaslanmaz diyoruz. Sen hâlâ aynı yerdesin, “Fatsa yenilmiştir, ‘Suriçi’ direnmektedir. Bu da Fatsa’yla Sur’un farkıdır” diyorsun.

Siyasal cehaleti sürdürüyorsun

Kafan iyice karışmış. Israrla işin özünü ıskalıyorsun. Yazının bir başka yerinde, “Fatsa’nın arkasındaki politik irade ile Sur’u yaratan koşullar ve arkasındaki politik iradenin farklı olduğunu söylemeye hacet duymam,” diyorsun. Topu taca atmana, Duran Kalkan dahil bunca adamı yardıma çağırmana, alakasız pek çok alıntıyı yan yana getirmene gerek yok; çünkü sahiplerine de haksızlık yapıyor, fikirlerini politik derinlik yoksunu değerlendirmelerine alet etmiş oluyorsun.

Fatsa’yı ezbere bildiğini söylüyorsun ama ne o deneyimi ne de Sur’un özünü anlamış değilsin. Fatsa ile ilgili gerçeklikten uzak “güzelleme” yaptığımıza gelince; aslında az bile yazdık. Yoksa ilk defa mı duyuyorsun, Fatsa’nın (aslında tüm Direniş Komiteleri’nin) halk savaşı stratejik ufkuyla örgütlenmiş, bu kapsamda ele alınması gereken bir pratik olduğunu?

Fatsa’da, “Nokta operasyonu” sırasında taktik hatalar yapılmış olabilir. Biz işin özünü tartışıyor ve Sur’un bizzat kendisinin taktik hamle olduğunu, dolayısıyla ne özyönetim ne de stratejik bağlam açısından Fatsa’yla kıyaslanamayacağını söylüyoruz.

Gördüğün gibi, olup biteni anlamak için ezber de alıntı da yetmiyor; Devrimci Yol’un THKP-C için yaptığı gibi yaşananların öğreticiliği ışığında yorum da gerekiyor. “O da özyönetim bu da” basitliğinin (ki bu bile tartışılır) dışına çıkamadığın sürece, Fatsa’yı da Sur’u da anlayamazsın.

Sur bizim için ayrı ve daha kapsamlı bir değerlendirme konusu olacak. Ama daha şimdiden bir “taktik hamle” olduğuna dair yeterli veri oluştu; hatta bu yönlü açıklamalar da yapıldı.

Devrimci Yol’u ve 1 Mayıs katliamını, fikri çarpılmana alet etme

1 Mayıs 1977 ile ilintili olarak verdiğin örnekle, anlama kapasitene dair şüphemizi artırıyorsun. Devrimci Yol’un provokasyona alet olan Marksizm dışı akımları teşhir etmesiyle senin yaptığının ne alakası var?  Devrimci Yol orada 1 Mayıs meydanında bedel ödeyen devrimcileri, yaralılara yardım vb. konularda birbiri ile kıyaslamaya mı kalktı? Bari şu hezeyanlarına Devrimci Yol’u ve 1 Mayıs katliamını alet etme.

İlle de alıntı yapacaksan Clausewitz’den yap. Belki o zaman siyasal pratikleri, devamı oldukları politika açısından değerlendirmen gerektiğini kavrarsın.

Turuncu meselesine gelince, seninle bu konuda polemik yapmayacağız. Ama eleştiri konusu yaptığımız değerlendirmen nasıl Sur’a zararsa, Ankara katliamı bağlamında yazdıkların da “turunculara” zarar. Yarın bir başka bağlamda üçüncü kez kendini bu duruma düşürmemen için bir dost tavsiyesi, devrimci yapılara ve devrimci değerlere hakemlik yapıp puan verme dışında kendine başka bir uğraş alanı seç.

29 OCAK 2016

Devrimci Hareket

***

Yanıtımıza konu olan önceki yazılara dair ihtiyaç duyan okurlarımız için linkler:

1. http://inonualpat.blogspot.com.tr/2015/10/olulerimizi-burada-brakp-nereye-gideyim.html

2. http://inonualpat.blogspot.com.tr/2015/12/fatsa-sadece-fatsa-degildi-surici-de.html

3. http://www.devrimcihareket.net/cehaletin-boylesi-sura-da-zarar-fatsaya-da/

4. http://sendika9.org/2016/01/devrimci-yol-guzellemesi-inonu-alpat/