Metin Lokumcu Anıldı

 

31 Mayıs 2012 perşembe saat 19:00’da Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen basın açıklamasıyla Metin Lokumcu anıldı. Metin Lokumcu Onurumuzdur pankartının açıldığı basın açıklamasında Metin Lokumcu Ölümsüzdür, faşizme ölüm tek yol devrim vb sloganlar atıldı. Basın metni:

Metin Lokumcu, 31 Mayıs 2011 tarihinde Hopa’da devlet tarafından katledildi. Yaşamı Türkiye emekçi halkları için bir cehenneme çeviren işbirlikçi AKP hükümetinin seçim propagandası için Hopa’ya gitmesi, Hopa halkının haklı ve onurlu direnişi ile karşılaştı. Emperyalizme ve onun işbirlikçisi AKP’ye tepkisini sokakta gösteren Hopa halkının devrimci evladı öğretmen Metin Lokumcu, gaz bombalarıyla katledildi.

Devletin Hopa halkına saldırması bir tesadüf değildir. Hopa, on yıllardır devrimci kimliğiyle emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı direnişin kalelerinden biridir. Katledilenin Metin Lokumcu olması da tesadüf değildir. Öğretmen Metin Lokumcu, 1977’den bugüne bayraklarımızda onurla dalgalandırdığımız değerlerimizin taşıyıcılarındandı.

Metin öğretmen, 12 Eylül faşizmine karşı direndi; teslim olmadı. O, devrimci kimliğin gereklerini unutup yaşamda ölçeksizliği seçmedi hiçbir zaman. Bundan dolayı son nefesine kadar direniş alanlarındaydı. Metin öğretmen işçinin, köylünün, emekçinin yanındaydı her daim. O’nun kimliğini oluşturan nitelikler ne öğretmenliğiyle ne de çevreciliğiyle açıklanabilir. Tüm bunların üstünde ve bunları kapsayan biçimde bir Devrimci Yol’cuydu o. Diğer bir ifadeyle; doğa da, doğa için verdiği mücadele de devrim perspektifinin bir parçasıydı. İşte egemenler bu yüzden katlettiler Metin öğretmeni. O’nu ve koskoca bir halkı, kan ve zulümle teslim alabileceğini zannedenler yanılıyorlar. Bugün burada ve memleketin her köşesinde binlerce Metin Lokumcu haramilerin saltanatını yıkmak için dimdik ayakta.

Hepimiz Metin Lokumcu’yuz!

Emperyalizmin ve onun ülkemizdeki işbirlikçisi AKP’nin halklarımıza dayattığı kriz, yoksulluk ve açlığı birgün mutlaka ortadan kaldıracak, insanın insanca yaşadığı bir düzen kuracağız.

Hepimiz Metin Lokumcu’yuz!

Emperyalistlerin jandarması olarak kardeş halkların kanını dökmenize izin vermeyecek, askeri üslerinizi, tanklarınızı, toplarınızı, tüfeklerinizi birgün mutlaka çöpe atacağız.

Hepimiz Metin Lokumcu’yuz!

Sermayeye peşkeş çekmeye çalıştığınız derelerimizin, çayımızın, fındığımızın başında nöbete duracak sizlere teslim etmeyeceğiz.

Hepimiz Metin Lokumcu’yuz!

Taşeronluk sisteminiz aracılığıyla işlediğiniz iş cinayetlerinde daha fazla işçi kardeşimizin katledilmesine izin vermeyecek, işçinin-emekçinin haklarına sahip çıkacağız. Yasaklamaya çalıştığınız grev hakkımızı, ortadan kaldırmaya çalıştığınız sendikalarımızı savunacağız.

Hepimiz Metin Lokumcu’yuz!

Kendi yasalarınıza bile tahammül edemeyerek hapishanelere doldurduğunuz binlerce aydını, devrimciyi, yurtseveri sahiplenmeye ve onların özgürlüğü için mücadeleye devam edeceğiz.

Bu topraklarda tek bir kişi bile kalsak, yıldızlı yumruğun yol gösterdiği biçimde mücadele edecek ve sizlere boyun eğmeyeceğiz. Metin Lokumcu gibi yaşayacak, ondan öğrenmeye devam edeceğiz.

METİN LOKUMCU ÖLÜMSÜZDÜR!

FAŞİZME ÖLÜM TEK YOL DEVRİM!

02 Haziran 2012