Haziran Hareketi’nden Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik Türkiye’si İçin Çağrı

Birleşik Haziran Hareketi AKP ve emperyalizmin son zamanlarda geliştirdiği savaş, baskı ve kan politikalarına karşı bir açıklama yaptı. Aynen yayınlıyoruz.

“EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, KARDEŞLİK TÜRKİYE’Sİ İÇİN”

HAZİRAN ÇAĞRISI

Türkiye uzunca bir süre AKP’nin hukuksuzluğa, yolsuzluk ve rüşvete, keyfilik ve otoriterliğe bulanmış anlayışı tarafından yönetildikten sonra, 7 Haziran seçimlerinde halk bu anlayışa dur dedi.

Erdoğan cuntası 7 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan iradeyi hiçe saymış, içeride ve dışarıda ilan ettiği savaş aracılığıyla adeta bir darbe gerçekleştirmiştir.

AKP rejimi, ülkeyi ırkçı, milliyetçi ve mezhepçi bir eksende bölmekte ve her gelişmeyi baskı ve sindirme politikaları için fırsat olarak kullanmaktadır. IŞİD’in Suruç saldırısını bahane ederek, “iç düşman” olarak görülen Kürtlere, Alevilere, solculara ve bütün bir toplumsal muhalefete karşı bir cadı avı başlatılmıştır.

Belgelenmiş bir gerçek olarak hepimizin bilgisi dahilinde olan gerçek şudur; ülke sınırlarını cihatçı çetelere kadro ve mühimmat temini adına kevgire çeviren, MİT tırları ile silah sevkiyatını organize eden ve o çeteleri Suriye’nin üzerine süren bizzat AKP rejiminin kendisidir. ABD emperyalizminin hedeflerine bağlı olarak Suriye rejimini yıkma iddiasıyla yola çıkan ve bu ülkenin iç savaşa sürüklenerek parçalanıp yerle bir edilmesinde en fazla vebali bulunanlar başta Erdoğan ve Davutoğlu olmak üzere tüm AKP yönetimidir.

Şimdi ise savaş suçlusu bu yönetim hükümet olma çoğunluğunu yitirmiş olmasına aldırış etmeden Türkiye’yi adım adım bir iç savaşa götürmekte, bizi biz yapan ve bir arada tutan kardeşlik bağlarına şiddetli bir şekilde saldırmaktadır. “IŞİD ile mücadele” diye başlatılan bu yeni savaş siyasetinin hedefine uzun süredir devam etmekte olan “çözüm sürecinin” muhatabı olan Kürt siyasal hareketi ve halkının konulması kabul edilebilir değildir.

Buradan ilan ediyoruz ki, AKP’nin memlekette ve bölgede yürüttüğü savaş politikalarına asla izin vermeyeceğiz. Komşularımıza yönelik bir savaşa da, üslerin emperyalizmin direktifleri doğrultusunda kullanılmasına da, topraklarımızın “eğit-donat” benzeri zırvalıklarla cihatçı fabrikası haline gelmesine de göz yummayacağız.

Buradan ilan ediyoruz ki, eşitlik ve dayanışma temelinde, içeride ve dışarıda her türlü savaşa ve şiddete tüm gücümüzle karşı çıkacağız. Halkların emperyalizmin planları doğrultusunda birbirine kırdırılmasına izin vermeyeceğiz. Dinci gericilikle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Erdoğan’ın çatışma ortamını fırsat bilerek başkanlık hayallerini diriltme hamlelerine pabuç bırakmayacağız.

AKP liderliğinde ilan edilen bu savaşa verilecek en etkili yanıt en geniş toplum kesimlerini biraraya getirecek bir karşı duruşun inşasıdır. AKP’nin Kürtlere, Alevilere ve emek örgütlerine yönelen açık şiddeti karşısında, verilecek yanıtın halkların bir arada yaşama iradesini güçlendiren, savaş çağrısını mahkûm edip boşa düşüren bir nitelik taşıması yaşamsal öneme sahiptir. Şiddetin karşısına, toplumsal dayanışma, mücadele ve örgütlülüğün genişletilmesi kararlılığı ve eşit yurttaşlık temelli bir Türkiye perspektifi ile çıkılması hepimizin sorumluluğudur.

Etnik ve mezhepsel eksende her kutuplaşmanın, emekçilerin ortak hak mücadelelerine, kamusal-sosyal hizmetler taleplerine, insan ve doğa ilişkilerini yeniden düzenleyen ekolojik toplum çabalarına zarar vereceğini, bütün bunların son tahlilde halkı egemenler karşısında güçsüzleştireceğini biliyoruz.

Ülkemizde eşitlik, özgürlük, barış, laiklik ve bağımsızlık AKP rejimi yenilmeden mümkün olmayacaktır. Bunu mümkün kılmak için tüm toplumsal muhalefeti her yerde halkın birleşik ve örgütlü mücadelesini birlikte geliştirmeye, faşist baskılara karşı birlikte direnmeye çağırıyoruz.

EMPERYALİZME, DİNCİ GERİCİLİĞE VE SAVAŞA KARŞI, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, KARDEŞLİK TÜRKİYE’SİNİ KURMAK İÇİN HAZİRAN ÇAĞIRIYOR.”

Adnan Serdaroğlu (DİSK Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı)
Adnan Çobanoğlu (Çiftçi Sen Gen. Sekr.)
Adnan Keskin (Gazeteci)
Ahmet Abakay (ÇGD Başkanı)
Ahmet Eroğlu (BTS)
Ali Aktaş (Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı)
Ali Bülent Erdem (Tütün Sen Genel Başkanı)
Ali Haydar Hakverdi (Ankara Milletvekili)
Ali Murat İrat
Ali Şahin (Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Ankara Şube Başkanı)
Ali Şeker (İstanbul Milletvekili)
Ahmet Kesik (BES MYK Üyesi)
Alper Taş
Ayça Söylemez (Gazeteci)
Aylin Nazlıaka (Ankara Milletvekili)
Ayşenur Arslan (Gazeteci)
Aysun Gezen (Akademisyen)
Aziz Konukman
Baki Düzgün (Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı)
Bahadır Aydın
Barış Atay (Sanatçı)
Bayazıt İlhan (TTB Konsey Başkanı)
Belit Özükan(Sanatçı)
Binnaz Toprak
Burhan Sönmez (Yazar)
Bülent Forta
CHP Kadıköy, Kartal, Beşiktaş, ve Bahçelievler Gençlik Kolları Başkanlıkları
Çetin Uygur
Ceren Kalı
Cenap Özel
Doğan Demir (Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı)
Dertli Divani (Ozan)
Derya Eran
Doğan Tılıç (Gazeteci)
Ece Zereycan(Gazeteci)
Efkan Bolaç
Erol Mut
Esra Kahraman
Ercan Kesal(Yazar)
Ergin Yıldızoğlu
Erkan Baş
Emin Koramaz (TAKSAV Başkanı)
Enver Aysever(Yazar)
Fatih Yaşlı
Fevzi Engin
Galip Yalman
Gani Kaplan (Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri Genel Başkanı)
Gökhan Atılgan
Gökhan Günaydın
Gürkan Korkmaz
Güven Gürkan Öztan
Hasan Sivri
Hayri Erdoğan
Hilmi Yarayıcı (Hatay Milletvekili)
Himmet Şahin (ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)
Hüseyin Aygün
Hüseyin Mat (Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı)
Hüsnü Arkan(Sanatçı)
Hüseyin Özel
İbrahim Doğangüİ
İlhan Cihaner (İstanbul Milletvekili)
İlbay Kahraman
İbrahim Dizdan
İsmail Özdemir (BTS)
Korkut Boratav
Kani Beko (DİSK Başkanı)
Kansu Yıldırım
Leyla Köksal (YARSAV Genel Sekreteri)
Mahir Ünsal Eriş (Yazar)
Mehmet Soğancı (TMMOB Başkanı)
Mehmet Koç (ASMMMO Yönetim Kurulu Üyesi)
Mehmet Yeşiltepe
Merdan Yanardağ
Metin Çulhaoğlu
Metin Ebetürk
Melih Pekdemir
Moğollar
Murat Emir (Ankara Milletvekili)
Murat Aslan (YARSAV Başkanı)
Murat Emir(Ankara Milletvekili)
Mustafa Karadağ (Yargıçlar Sendikası Başkanı)
Musa Çam (İzmir Milletvekili)
Mustafa Öztaşkın (Petrol-İş Genel Başkanı)
Mustafa Sönmez
Müslüm Kabadayı
Mümtaz Başar (Tüm-Bel Sen MYK Üyesi)
Necati Yılmaz (Ankara Milletvekili)
Nergis Mütevellioğlu
Necmi Erdoğan
Nafiz Baysal (Ankara ASMMO)
Niyazi Nefi Kara (Antalya Milletvekili)
Nuray Güner (Nazım Hikmet Kütür Merkezi)
Nurcan Gökdemir(Gazeteci)
Nurettin Kılıçdoğan (Tüm-Tis Ankara Şube Başkanı)
Oğuzhan Müftüoğlu
Orhan Gökdemir(Gazeteci)
Orhan Sarıbal(Bursa Milletvekili)
Özen Aşut
Polat Sait Alpman
Rahmi Yıldırım (Gazeteci)
Şanal Saruhan (Ankara Milletvekili)
Sebahat Karakoyun(Gazeteci)
Sevinç Eratalay
Saadet Aydın
Serkan Altuniğne
Serkan Topal (Hatay Milletvekili)
Sedat Bozkurt(Gazeteci)
Şevket Bahar Özvarış
Süleyman Enginar (BTS Yönetim)
Tunç Tayanç
Turan Eser
Tülin Öngen
Umut Erarslan (CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı)
Yaşar Seyman (Sendikacı-Yazar)
Zeynep Altıok Akatlı (İzmir Milletvekili)
Zeynep Karababa
Züber Akgöl (TMMOB İkinci Başk.)