Bugünün Dehakları da yenilecek: Newroz Pıroz be!

Kürt halkı asırlar boyunca zulme, zorbalığa, katliama maruz kaldığı için Newroz’u bir direniş sembolü haline getirmiştir. İsyan ateşleri yakılır bugün. dağlarda yükselen ateşler, esaretten kurtulma, özgür bir yaşam sürme arzusunun, direnişin ifadesidir. Kelimenin tam anlamıyla direnmek, yaşamaktır Kürt halkı için.

Kürt halkı, inkar edilmiş, asimilasyona tabi tutulmuş, en temel hak ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmış, varlığına kastedilmiş bir halktır. Baskı biçim değiştirmiş, bazen derecesi değişmiş ancak hiç eksik olmamıştır.

On binlerce evladı özgürlük aşkı için kalktıkları isyanda öldürülmüş, işkenceye uğramış, sürgün edilmiştir. Bugün sürekli kılınmış darbe diye ifade edilebilecek OHAL koşullarında da en ağır baskıya maruz kalan yine özgürlük mücadelesi yürüten Kürtler olmuştur. Şehirler yakılıp, yıkılmış, kapitalist talanın hizmetine sunulmuş, gençler bodrumlarda yakılmış, belediyelere el konmuş, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasetçiler hapishanelere doldurulmuştur. Bir bakıma, zulümlerden zulüm beğendirilmek istenmektedir.

Ancak geçmişte ne olmuşsa şimdi de aynısı olacaktır. Kürt halkı kararlılığıyla, başeğmezliğiyle modern zamanın Dehak’larını da çaresiz bırakacaktır. Çünkü direniş, başkaldırı künyesine kazınmıştır Kürt halkının. Onurla taşınan yeşil, sarı, kırmızı bayraklarda yazılıdır başkaldırı. Tarihin derinliklerinden almıştır kaynağını. Demirci Kawa Spartaküs’ten alır gücünü, aktarır kendisinden sonra gelene, elden ele ulaşır Paris Komünarlarına, Sovyet devrimcilerine, Çin’in Uzun Yürüyüşçülerine, Castro’lara, Che’ere, oradan Denizlere, Mahirlere, İbrahimlere, Mazlumlara…

Ezilenlerin mücadelesi kopmaz bir zincirle bağlıdır. Hiç kuşkusuz; değeri ve kalıcılığı da bu tarihsel devamlılığı bilince çıkarmasında ve haklılığında yatar.

Newroz bugün sadece Kürt halkının değil, sömürüye karşı mücadele eden, hak ve özgürlük isteyen her milletten insanın da kutladığı bir direniş bayramıdır. Kürt halkı mücadelesiyle onu insanlık ailesinin onurlu tarihine hediye etmiştir.

Evet, Kürt halkı ezilenlere büyük bir esin kaynağı olan özgürlük mücadelesini, yaktığı ve büyüttüğü ateşle harlamaya devam ediyor hala. Onurla, gururla…

Newroz Piroz be! Newroz kutlu olsun!