Ali Başpınar’ın Ardından

Bir devrimciyi, bir YOL arkadaşımızı ölümsüzlüğe uğurlamanın hüznünü, geleceği kazanma yolunda en isabetli adımları atıyor olmanın onuruyla beraber yaşıyoruz. İçinden geçmekte olduğumuz sürecin akılları ve dolayısıyla tercihleri çelmeleyici niteliği, dünden bugüne uzanan birikim ve deneyim zincirinin halkalarına özel bir önem yüklüyor. Bu zincirin 1980 öncesi üretimde Türkiye’nin Marksizmi tanımını hak etmiş olan Devrimci Yol hareketine dair bölümü, bugünün siyasal görevlerini doğru tanımlamak ve olguları doğru okumak için büyük önem taşıyor.

270-371 (1)Daha önce de söylediğimiz gibi Devrimci Yol, içsel veya dışsal aşındırıcı pek çok çabaya rağmen sürekliliğini koruyor. Bu sürekliliğe konjonktürel nedenlerle aktif katkıda bulunamamış veya kesintiler yaşamış olsa da, tasfiyeci dalgaya güç katmamış olan her yol arkadaşımızın yaşamışlıkların toplamı içinde bir yeri/değeri vardır. Bu nedenle bizler bir taraftan Devrimci Yol değerlerini an’a izdüşürmenin ve kesintisizliğin mücadelesini verirken, diğer taraftan YOL’umuzun şehit düşmüş ve düşecek olan neferlerine karşı sorumluluk içinde olmayı bir görev bildik.

İşte ALİ BAŞPINAR yoldaşımızı bu bilinçle mücadelenin bundan sonraki kesitlerinin yaşayan kareleri arasına aldık.

ALİ BAŞPINAR, tüm asalak çabaların gölgeleyemeyeceği bir içtenlikle gerçek dostları ve yoldaşları tarafından sonsuza dek yaşatılacak. Daha da önemlisi, devrim yürüyüşü, onun “Geriye doğru baktığımızda doğruluğu çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkıyor” dediği teorik tespitlerin ışığında, Devrimci Yolcu bir samimiyet ve ısrar eşliğinde sürecektir. Devrimcileri sahiplenme ölçüsü törenlerden çok, uğruna bedel ödenen değerlerin yaşatılmasıdır. Biz de ALİ BAŞPINAR’ı doğruluğuna sürekli inandığı ve tasfiyesine yeltenenlerden uzak durduğu değerlerini yaşatarak, yoldaşça bir sahiplenmeyle sonsuzluğa uğurladık, ama görevimiz bitmedi. Çünkü Devrimci Yolcu değerler toplamının oluşturduğu bayrak, onu hak ettiği yükseklikte tutan ellere sürekli sorumluluk yükler.

Yoldaşlarımız ve yıldızlaşan yumruğa gönül verenler, geçici yol arkadaşlarıyla, günübirlik hesap insanları ve tören devrimcileriyle vakit kaybetmeden yoluna devam etmeli, umutsuzluğa da değer sömürüsüne de prim vermeden Devrimci Yolcu adımlarla ısrarlı yürüyüşünü sürdürmelidir.

YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR

ALİ BAŞPINAR’I DEVRİMCİ YOLUMUZDA YAŞATACAĞIZ

8 Eylül 2008

DEVRİMCİ HAREKET