1 Mayıs’ta Alanlarda, Devrimci Yol’dayız!

Halkımız;

İşçilerin, emekçilerin ve yaşamı emeğiyle var edenlerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta yine alanlardayız.

İşsizliğin çığ gibi büyüdüğü, ekonomik krizin tüm yükünün biz işçi ve emekçilerin sırtına yıkıldığı, asgari ücretin bir ‘kader’ olarak dayatıldığı bu düzende hiçbirimiz için insanca bir yaşam mümkün değil. Bu yüzden bu ülkenin işçi ve emekçileri olarak 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız!

1 mayısTaşeronlaştırmanın, esnek çalışmanın her gün onlarca işçi kardeşimizin canını almasına daha fazla katlanmayacağız. Patronların, egemenlerin daha fazla kar etmesi uğruna, ülkemizde hergün onlarca emekçi katlediliyor. ‘İş kazası’ denen cinayetlere daha fazla sessiz kalmayacağız. Son olarak Esenyurt’ta 11 işçi kardeşimiz bir inşaat şantiyesinde kaldıkları çadırda diri diri yakılarak öldürüldüler. İşçilerin kanı üzerine kurulmuş bu düzene karşı öfkemizi haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız!

Yakıta, gübreye, tohuma yapılan zamların yanında ithal ürünler ile de ülkemiz tarımı ve çiftçisi yok edilmeye çalışılıyor. Devlet, bir yandan tarıma verilen desteği/teşviği keserken diğer yandan ise köylü, bankaların ve tefecilerin insafına terk ediliyor. Çiftçinin toprağı, verilen krediler karşılığında ipotek altına alınıyor. Üretim yapması neredeyse imkansız hale getirilen köylünün toprağı elinden alınırken, böylelikle ülkemizin tarımsal üretimi bitirilmiş oluyor. Köylünün emeğinin emperyalist tekellere peşkeş çekilmesine ve tarımın bitirilmesine karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız!

4+4+4 yasası ve diğer gerici uygulamalarla eğitim sistemi bir bütün halinde paralı hale getiriliyor. İşbirlikçi AKP hükümetinin ‘reform’ diye yansıttığı bu düzenleme halk çocuklarının eğitim hakkına yapılmış bir saldırıdır. Bu yasa ile birlikte, artık eğitim ana okulu seviyesinden itibaren paralı hale gelecek, kız çocuklarının okullaşma oranı düşecek, çocuk yaşta evlendirme ve çocuk işçiliği artacak ve eğitim daha gerici/niteliksiz hale gelecektir. Parasız, bilimsel, özerk ve anadilde eğitim hakkının halkın en temel hakkımız olduğunu haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız!

Hergün erkek egemen sistem tarafından aşağılanan, tacize-tecavüze uğrayan, ucuz emek gücü olarak sömürülen, ‘töre’ kılıfı ile katledilen kadınların yaşam hakkını savunmak ve gerçek kurtuluşun kadın-erkek el ele mücadelede olduğunu haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız!

Hidroelektrik santralleri ile derelerimizin/suyumuzun gasp edilip ticarileştirilmesine, 2B yasası ile ormanlarımızın talan edilip tekellere peşkeş çekilmesine, nükleer santrallerle halkın sağlığının ve can güvenliğinin ipotek altına alınmasına karşı, doğamıza, yurdumuza sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız!

Emperyalizmin çıkarları uğruna kardeş halklara yapılan saldırılarda/işgallerde ülkemizin üs ve jandarma olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Son olarak Malatya-Kürecik’te kurulan, başta ABD olmak üzere diğer emperyalist devletlerin Ortadoğu’daki savaş ve işgal politikalarının bir parçası olan Radar Üssü ve ülkemizdeki tüm emperyalist üslerin kapatılmasını haykırmak için alanlarda olacağız! Emperyalizmin bulunduğu tüm coğrafyalarda işgal, kan ve katliam olduğunu haykıracağız. Afganistan, Pakistan, Irak, Libya ve şimdi de hedef tahtasına konan Suriye halklarının ‘demokrasi’ maskesi altında emperyalist bombaların altında katledilmesine sessiz kalmadık/kalmayacağız. Emperyalist ABD, AB ve onların ülkemizdeki işbirlikçisi AKP hükümetinin kardeş halklara yönelik hazırladıkları saldırı senaryolarını bozmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız!

Açılım, demokrasi gibi aldatmacalarla kimliği yok sayılan, işkencelerden geçirilen, biner biner hapishanelere atılan, anadilleri yasaklanan, katliamlara uğrayan Kürt halkının yalnız olmadığını haykıracak, faşizme karşı mücadelenin ezilen tüm halk kesimlerinin ortak mücadelesi ile zafere ulaşacağını bir kez daha seslendireceğiz.

Sivas Katliamı Davası’nın düşürülerek gericiliğin ödüllendirilmesine, alevi halkımızın kimliğinin yok sayılmasına, gazetecilere, akademisyenlere, sanatçılara, aydınlara ve muhalif tüm kesimlere yönelik saldırılara sessiz kalmayacağız, mücadele edeceğiz!

İşçilerin, emekçilerin kısacası üretenlerin yöneten olduğu bir ülkeyi yaratmak zor değil. Unutmayalım ki egemenler bir avuç biz ise milyonlarız. Egemenlere karşı halkın örgütlü gücünü daha da büyütmek için 1 Mayıs’ta Alanlardayız, Devrimci Yol’dayız!

1 MAYIS KAVGAYI GÖZEALABİLENLERİN GÜNÜDÜR!

ÜRETEN BİZİZ YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ!

YAŞASIN 1 MAYIS!

 DEVRİMCİ HAREKET